żwirownia

ptaki zalewu kluczborskiego

Zalew Kluczborski po wstępnych (na razie) zimowych obserwacjach może stać się miejscem, ostoją wielu gatunków ptaków nie tylko wodnych, związanych ze środowiskiem wodnym. Miejscem przejściowym migrującej awifauny. W ostatnich dniach zimowych zaobserwowano około 200 kaczek krzyżówek, gągoła, łabędzie nieme i bielika. „Starą” żwirownie odwiedzały różne gatunki ptaków wodnych jak i również gniazdowały na jej terenie. Aktualna powierzchnia akwenu może stać się przełomem w wyznaczaniu zachodzących zmian populacji, środowiska na w/w terenie.

Informacje dotyczące zaobserwowanych gatunków awifauny z nad Zalewu Kluczborskiego przekazywane są do AwiBazy. AwiBaza jest internetową bazą danych o ptakach, administrowaną przez OTOP w ramach światowego systemu WorldBirds. Ma obecnie ponad 2700 zarejestrowanych użytkowników, którzy każdego miesiąca wprowadzają do systemu tysiące nowych obserwacji. Dane służą lepszemu poznaniu i ochronie ptaków, są wykorzystywane m.in. w naukowych opracowaniach faunistycznych. Jest to system, w którym liczy się każda obserwacja zarówno gatunków rzadkich, jak i tych najbardziej pospolitych.

AwiBaza – czym jest?

Informacje dostarczył członek (plastyk) OTOP: Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – Mariusz Kinder, który przeprowadza monitoring pospolitych ptaków lęgowych na powierzchni GS82.

zalew już gotowy

Prace budowlane zostały ukończone. Trwa napełnianie zbiornika, ale już teraz można podziwiać efekty. Więcej zdjęć w galerii!!!

zalew w Kluczborku…?

Na ok 1,5 km odcinku rzeki Stobrawa ma powstać zbiornik retencyjny, będzie obejmować grunty należące do wsi Ligota Górna, Ligota Zamecka i Chocianowice. Celem budowy zalewu jest: gromadzenie wody do nawodnień rolnych i gospodarki stawowej, ochrona przeciwpożarowa pobliskich obszarów leśnych, transformacja fali powodziowej, oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych, sportowych i wędkarstwa mieszkańców Kluczborka i pobliskich wsi. Powierzchnia zalewna wyniesie 63,80 ha, średnia głębokość – 1,70 m, objętość wody przy maksymalnym poziomie piętrzenia to 1575 tys. m3.