ptaki zalewu

Krótki raport

1zSłońce, trochę deszczu i w kwietniu można mówić o maju: raduje knieć błotna, zakwitają klony, kasztanowce, na łąkach pojawia się mniszek lekarski co sprawia, że łąki „dopełniają” nieba.
Dla ptaków kwiecień, początek maja to szczyt aktywności lęgowej gatunków głównie osiadłych.
Podążając nad zalew, nad samym zalewem (lasy, zadrzewienia) najczęściej można spotkać kosy, które dokarmiają biegające młode, drozda, grzywacza oraz awifaunę, która w wymienionym okresie jest zaabsorbowana opieką nad potomstwem.

Autor: Mariusz Kinder 

zalew o poranku

z8Wiosna – możemy przeczytać, że jest jedną z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. W 2011 roku pierwszy dzień wiosny przypadł na 21 marca (godz. 00:21), zaś wszystkie kolejne do roku 2047 będą obchodzone wyłącznie 20 marca. Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia… Migrują ptaki. Już w połowie lutego mogą się pojawić nad naszymi polami pierwsze skowronki a nawet żurawie, zwłaszcza, jeśli zima nie jest zbyt ostra i śnieżna. Absorbujące jest to, że Polska dla niektórych gatunków jest zimowiskiem, a dla innych obszarem lęgów. Wędrówka ptaków odbywa się, więc w dwóch kierunkach. Jedne gatunki do nas przylatują, aby tu odbyć lęgi inne nas opuszczają np. łabędzie krzykliwe czy kaczki morskie. Już w lutym przylatują skowronki, żurawie, czajki, w okolicach marca wracają pierwsze migrujące populacje sikor, szpaków i krukowatych, pojawiają się także, czaple, łyski, cyranki, pliszki siwe, zięby, drozdy. Tak więc idąc nad zalew ułowimy uchem min.: zięby, drozdy, sikory, pełzacze, grzywacze. Niestety, na słowika jeszcze za wcześnie. Wariacje i trele owego śpiewaka możemy usłyszeć gdzieś w połowie kwietnia na początku maja.

Prócz śpiewu ptaków zalew pozwala nam delektować się stroną wizualną, choćby wschodem słońca.

Autor: Mariusz Kinder

ptaki zalewu kluczborskiego

Zalew Kluczborski po wstępnych (na razie) zimowych obserwacjach może stać się miejscem, ostoją wielu gatunków ptaków nie tylko wodnych, związanych ze środowiskiem wodnym. Miejscem przejściowym migrującej awifauny. W ostatnich dniach zimowych zaobserwowano około 200 kaczek krzyżówek, gągoła, łabędzie nieme i bielika. „Starą” żwirownie odwiedzały różne gatunki ptaków wodnych jak i również gniazdowały na jej terenie. Aktualna powierzchnia akwenu może stać się przełomem w wyznaczaniu zachodzących zmian populacji, środowiska na w/w terenie.

Informacje dotyczące zaobserwowanych gatunków awifauny z nad Zalewu Kluczborskiego przekazywane są do AwiBazy. AwiBaza jest internetową bazą danych o ptakach, administrowaną przez OTOP w ramach światowego systemu WorldBirds. Ma obecnie ponad 2700 zarejestrowanych użytkowników, którzy każdego miesiąca wprowadzają do systemu tysiące nowych obserwacji. Dane służą lepszemu poznaniu i ochronie ptaków, są wykorzystywane m.in. w naukowych opracowaniach faunistycznych. Jest to system, w którym liczy się każda obserwacja zarówno gatunków rzadkich, jak i tych najbardziej pospolitych.

AwiBaza – czym jest?

Informacje dostarczył członek (plastyk) OTOP: Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – Mariusz Kinder, który przeprowadza monitoring pospolitych ptaków lęgowych na powierzchni GS82.