nowa żwirownia

zalew o poranku

z8Wiosna – możemy przeczytać, że jest jedną z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. W 2011 roku pierwszy dzień wiosny przypadł na 21 marca (godz. 00:21), zaś wszystkie kolejne do roku 2047 będą obchodzone wyłącznie 20 marca. Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia… Migrują ptaki. Już w połowie lutego mogą się pojawić nad naszymi polami pierwsze skowronki a nawet żurawie, zwłaszcza, jeśli zima nie jest zbyt ostra i śnieżna. Absorbujące jest to, że Polska dla niektórych gatunków jest zimowiskiem, a dla innych obszarem lęgów. Wędrówka ptaków odbywa się, więc w dwóch kierunkach. Jedne gatunki do nas przylatują, aby tu odbyć lęgi inne nas opuszczają np. łabędzie krzykliwe czy kaczki morskie. Już w lutym przylatują skowronki, żurawie, czajki, w okolicach marca wracają pierwsze migrujące populacje sikor, szpaków i krukowatych, pojawiają się także, czaple, łyski, cyranki, pliszki siwe, zięby, drozdy. Tak więc idąc nad zalew ułowimy uchem min.: zięby, drozdy, sikory, pełzacze, grzywacze. Niestety, na słowika jeszcze za wcześnie. Wariacje i trele owego śpiewaka możemy usłyszeć gdzieś w połowie kwietnia na początku maja.

Prócz śpiewu ptaków zalew pozwala nam delektować się stroną wizualną, choćby wschodem słońca.

Autor: Mariusz Kinder

zalew w Kluczborku…?

Na ok 1,5 km odcinku rzeki Stobrawa ma powstać zbiornik retencyjny, będzie obejmować grunty należące do wsi Ligota Górna, Ligota Zamecka i Chocianowice. Celem budowy zalewu jest: gromadzenie wody do nawodnień rolnych i gospodarki stawowej, ochrona przeciwpożarowa pobliskich obszarów leśnych, transformacja fali powodziowej, oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych, sportowych i wędkarstwa mieszkańców Kluczborka i pobliskich wsi. Powierzchnia zalewna wyniesie 63,80 ha, średnia głębokość – 1,70 m, objętość wody przy maksymalnym poziomie piętrzenia to 1575 tys. m3.