gmina Kluczbork

zalew w Kluczborku…?

Na ok 1,5 km odcinku rzeki Stobrawa ma powstać zbiornik retencyjny, będzie obejmować grunty należące do wsi Ligota Górna, Ligota Zamecka i Chocianowice. Celem budowy zalewu jest: gromadzenie wody do nawodnień rolnych i gospodarki stawowej, ochrona przeciwpożarowa pobliskich obszarów leśnych, transformacja fali powodziowej, oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych, sportowych i wędkarstwa mieszkańców Kluczborka i pobliskich wsi. Powierzchnia zalewna wyniesie 63,80 ha, średnia głębokość – 1,70 m, objętość wody przy maksymalnym poziomie piętrzenia to 1575 tys. m3.