rusza budowa zbiornika

zalew_kluczbork

Wstępny plan prac:

1. Koniec 2009 – przygotowanie budowy: wycięcie drzew (ok. 1300), usunięcie torfu, namułów i innych osadów z dna planowanego zbiornika

2. 2010 – budowa wałów oraz obiektów inżynierskich: przepustów, przelewów itd.

3. 2011 – zalanie zbiornika

wybrano wykonawcę

Zalew wybuduje Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Wykonawcą została szwedzka firma Skanska, która chce przeznaczyć na ten cel ok. 22 mln zł.

zalew w Kluczborku…?

Na ok 1,5 km odcinku rzeki Stobrawa ma powstać zbiornik retencyjny, będzie obejmować grunty należące do wsi Ligota Górna, Ligota Zamecka i Chocianowice. Celem budowy zalewu jest: gromadzenie wody do nawodnień rolnych i gospodarki stawowej, ochrona przeciwpożarowa pobliskich obszarów leśnych, transformacja fali powodziowej, oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych, sportowych i wędkarstwa mieszkańców Kluczborka i pobliskich wsi. Powierzchnia zalewna wyniesie 63,80 ha, średnia głębokość – 1,70 m, objętość wody przy maksymalnym poziomie piętrzenia to 1575 tys. m3.